Hướng dẫn lấy lại tài khoản Facebook khi bị đổi thông tin đăng nhập khi vẫn còn phiên đăng nhập trên điện thoại hoặc máy tính mới nhất 2020

Hướng dẫn lấy lại tài khoản Facebook khi bị đổi thông tin đăng nhập khi vẫn còn phiên đăng nhập trên điện thoại hoặc máy tính mới nhất 2020

Khi vô tình phát hiện tất cả thông tin bị thay đổi mà vẫn còn đăng nhập Facebook trên máy tính hoặc điện thoại. Thì có thể lấy lại được tài khoản bằng thủ thuật nhỏ sau.

Thêm số điện thoại mà không cần mật khẩu.

Để lấy lại tài khoản thì phải nhanh chóng chiếm quyền trước khi hacker thoát phiên đăng nhập trên máy mình.

B1/
Thêm số điện thoại vào tài khoản nhanh nhất có thể.
Xem hình để tiến hành từng bước cụ thể.

Sau khi điền số điện thoại thì sẽ chuyển đến phần xác nhận số điện thoại bằng mã tin nhắn gửi về điện thoại. Nhập mã để xác nhận số điện thoại thêm vào. Xong! 

B2/Đổi mật khẩu và lấy mã xác nhận vào số điện thoại vừa thêm vào.Quay lại màn hình cài đặt quyền riêng tư. Chọn đổi mật khẩu

Chọn vào quên mật khẩu (vì mật khẩu cũ đã bị đổi) 

Sau đó được chuyển đến chọn phương pháp nhận mã xác nhận. Chọn nhận mã xác nhận qua số điện thoại vừa thêm vào. 

Sau khi đổi mật khẩu thì đăng nhập vào và thêm email mới vào và xóa email của kẻ ăn cắp đi. 

Sau đó nhớ vào vị trí đăng nhập đăng xuất tất cả các phiên đăng nhập. Tiến hành đăng nhập lại từng thiết bị. Nhớ bật xác minh 2 bước để tài khoản an toàn hơn nhé. 

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *