THỦ THUẬT MÁY TÍNH

Cách khóa Wall Facebook, chặn người khác đăng bài lên tường Facebook

Facebook thông thường luôn để chế độ mặc định cho phép bạn bè trong danh sách có thể đăng bất kỳ thông tin nào trên tường của bạn. Tuy nhiên, thiết lập này ảnh hưởng đến tính riêng tư Facebook, khi người khác có thể đăng những bài quảng...

Read more...

0916 679 789