Sử dụng DiskPart để format và dọn sạch ổ cứng di động trên Windows 10

Sử dụng DiskPart để format và dọn sạch ổ cứng di động trên Windows 10

Khi kết nối một ổ cứng di động, chẳng hạn như ổ USB Flash Drive hoặc thậm chí là thẻ SD Card… bị lỗi, tất cả các dữ liệu bị hỏng… với máy tính Windows 10 để khắc phục lỗi nhưng không thành công, khi đó bạn có thể nghĩ đến giải pháp là sử dụng DiskPart để khắc phục lỗi.

DiskPart là một lệnh được tích hợp trên Windows trong suốt một thời gian dài, và lệnh này cho phép bạn quản lý các thiết bị lưu trữ, phân vùng, và volumes bằng các tính năng mà các công cụ khác như Format hoặc Disk Management không thể khắc phục được lỗi.

DiskPart

Sử dụng DiskPart để format và dọn sạch ổ đĩa lưu trữ không hoạt động trên Windows 10:

Lưu ý:

Khi sử dụng DiskPart sẽ xóa sạch toàn bộ mọi thứ trên ổ cứng di động mà bạn chọn, do đó bạn không thể hoàn tác bất kỳ thay đổi nào. Điều quan trọng là cần lựa chọn chính xác ổ cứng di động mà bạn muốn “dọn sạch” và format.

Lời khuyên cho bạn là trước khi thực hiện, nên tiến hành sao lưu hệ thống trước để đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Menu Power user, sau đó chọn Command Prompt (Admin).

2. Kết nối ổ cứng di động mà bạn muốn định dạng với máy tính.

3. Nhập dòng lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter:

diskpart

4. Nhập tiếp dòng lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter để hiển thị tất cả các ổ có sẵn trên máy tính Winsdows 10 của bạn:

list disk

5. Xác định ổ mà bạn muốn làm sạch.

Trong ví dụ dưới đây bạn có thể nhìn thấy có 4 ổ được liệt kê trong danh sách các ổ đĩa, trong đó bao gồm Disk 0 chứa dung lượng 30 GB, do đó bạn có thể xác định nhanh đây là ổ đĩa hệ thống chính. Trong ví dụ này ổ mà chúng ta cần format và làm sạch là Disk 3.

Sử dụng lệnh dưới đây để chọn ổ đĩa rồi nhấn Enter:

select disk 3

 chọn ổ đĩa

Trong câu lệnh trên bạn có thể thay đổi 3 thành số ổ mà bạn muốn làm sạch. Nếu bạn chọn nhầm ổ đĩa, DiskPart sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu trong ổ đĩa bạn chọn nhầm.

6. Nhập câu lệnh dưới đây vào Command Prompt để làm sạch ổ đĩa rồi nhấn Enter:

clean

7. Nhập tiếp lệnh dưới đây để kiểm tra ổ đĩa vẫn được chọn rồi nhấn Enter:

list disk

Nếu ổ đĩa vẫn được chọn, bạn sẽ nhìn thấy dấu sao (*) nằm kế bên ổ đĩa.

8. Nhập lệnh dưới đây vào để tạo một phân vùng rồi nhấn Enter:

create partition primary

10. Nhập lệnh dưới đây vào để kích hoạt phân vùng rồi nhấn Enter:

active

kích hoạt phân vùng

11. Nhập lệnh dưới đây để format phân vùng sử dụng NTFS và thiết lập một label, rồi nhấn Enter:

format FS=NTFS label=WC-Drive quick

Lưu ý: Trong câu lệnh trên thay WC-DRIVE bằng tên ổ đĩa bạn muốn sử dụng.

12. Nhập lệnh dưới đây để truy cập ký tự ổ đĩa rồi nhấn Enter:

assign letter=W

Nhập lệnh dưới đây để truy cập ký tự ổ đĩa

Lưu ý: Trong câu lệnh trên thay W bằng tên ký tự tên ổ đĩa máy tính của bạn.

13. Nhập exit để đóng DiskPart và hoàn tất quá trình

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *