Hot

CPU Core i7-7700

5.200.000 

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 3.6GHz Turbo 4.2GHz

Xem giỏ hàng