CPU Core i5 2400 Socket 1155

180.000 

  • Series: Intel – Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel – Sandy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95