Card LAN Server 2 Port

Thông số nối mạng
– Cấu hình cổng: Dual
– Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c): Không
– Tốc độ & độ rộng khe: 2.5 GT/s, x4 Lane
– Bộ điều khiển: Intel 82571GB

Mô tả