Panasonic Core i5

Panasonic CF-SX1 i5-2540M, 4G, HDD 500GB mọi thứ đều OK, mỗi cái màn hình bị mực
Dze chai #1.250k kèm cục sạc IBM hơi xấu nhưng vẫn còn sử dụng tốt!
Máy có HDMI, D-Sub, webcam… anh em dùng chữa cháy ngon lành!

Mô tả