-100%

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T

Availability: Hết hàng

Mô tả

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T

6M bộ nhớ đệm, tối đa 3.10 GHz

Thiết yếu

Các tùy chọn mở rộng

Thông số gói