Mô tả

Core 2 Duo E7500 ,

♦ Bo mạch: Asus G31
♦ Bộ xử lý: E7500
♦ Bộ nhớ RAM: 2GB DDR2
♦ Đĩa cứng: 80GB
♦ Power: 500W
♦ Case eMaster