RAM Laptop DDR4 8GB

  • Loại sản phẩm: Ram Laptop
  • Dung lượng: 8GB (1x8GB)
  • Chuẩn: DDR4
  • Bus: 2133P, 2400T, 2666V, 3200A
  • Điện áp: 1.2v
  • Bảo hành 1 tháng

Mô tả