RAM 4GB DDR 3 Bus 1600 PC

450.000 

Xem giỏ hàng

Mô tả