Cốc sạc và dây hàng zin hãng

Hàng zin chính hãng Apple, dây dài 20cm gọn gàng!

Mô tả