Mô tả

-Chuột quang có dây thời trang cực đẹp.

-Sử dụng bộ Bộ cảm biến mới nhất của Newmen

-Di chuyển trên nhiều bề mặt và mặt kính.