Mô tả

GALAXY ESSENTIAL. CX120
– Led RGB tại vị trí hub
– Pack gồm 3 RGB Fan, Controller, Power Hub