Dòng chip intel thế hệ 11 không nhận ổ cứng khi cài win, khắc phục như thế nào?

Dòng chip intel thế hệ 11 không nhận ổ cứng khi cài win, khắc phục như thế nào? Dòng chip intel...

Cách bật/tắt BitLocker trên Windows 11 để mã hóa data

BitLocker là một tính năng mã hóa có thể được sử dụng để mã hóa đĩa cứng nhằm bảo vệ...

Khắc phục lỗi “Some settings are managed by your organization” dễ dàng

Khi Windows 10 cố gắng thay đổi ngày, giờ, cập nhật hệ điều hành, máy tính của bạn có thể sẽ gặp...